دسته: تیم نانوپرداز

تیم مهندسی

 مهرداد بهجت صمد کریمی مهدی قلی پور وحید تمجیدی آزاد عطا جداری گل پرور محمد حیدری  محمد قلی زاده امین دشتی