برد دیجیتال ماکروویو Macrowave control board

برد دیجیتال ماکروویو Macrowave control board

این سیستم قادر به کنترل انواع ماکرو ویو بوده و دارای انواع برنامه های پخت می باشد.
از جمله قابلیت های دیگر :
کلید لمسی
نمایشگر زیبا
سیستم هشدار و شنیداری منحصر به فرد
و….
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.