پاور سوئیچینگ NPJGS – PSW

پاور سوئیچینگ NPJGS – PSW

منابع تغذیه سوئیچینگ جزو مدارات الکترونیکی بسیار تخصصی بوده و طراحی آن بسیار مشکل می باشد . شرکت نانوپرداز قادر به طراحی این مدار در توان های پایین بوده و آماده پذیرش سفارش مشتریان می باشد .

swiching 2