رابط IOT system circuit – IOT

رابط IOT system circuit – IOT

امروزه اینترنت اشیاء و BMS ساختمان بسیار پراهمیت شده و سهولت بسیاری از کارهای روزمره را باعث شده است . اپلیکیشن های تلفن همراه در این راستا نقش مهمی را ایفا می کنند . با این حال امکان تولید نرم افزار و سخت افزارهای به هم مرتبط ، کاری بسیار دشوار و زمانبر است . شرکت نانوپرداز در این راستا تیم مجرب و کارکنان خود را تقویت کرده و جندین محصول خود را با قابلیت IOT تولید نموده و آماده پذیرش سفارش از سوی مشتریان گرامی می باشد .