برد راهنمای خودرو NPJGS – TR-ind

برد راهنمای خودرو NPJGS – TR-ind

راهنمای خودرو جزو قطعات ضروری خودرو بوده و بر روی تمامی وسائل نقلیه قابل نصب می باشد . این مدار در صورت تغییرات جزئی ، بعنوان راه انداز انژکتور خودروهای سنگین نیز قابل استفاده می باشد . در حال حاضر این راهنما برای خودرو های سنگین تولید شده و در صورت سفارش برای خودرو و موتور سیکلت هم قابل نصب می باشد .