طراحی اپلیکیشن Mobile app

طراحی اپلیکیشن Mobile app

طراحی اپلیکیشن برای اجرای گروهی از توابع هماهنگ، وظایف یا فعالیت‌هایی برای کاربری در سال های اخیر ضرورت پیدا کرده است. نمونه‌هایی از یک نرم افزار کاربردی عبارتند از واژه‌پردازها، صفحات گسترده، مرورگرهای وب و… .