طراحی لوگو و آرم

طراحی لوگو و آرم

لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه  چیده شده‌است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً از دیگر علایم مشابه دیگر متفاوت باشد.
نشان‌واره طرحی ملموس و متمایز برای نمایاندن یک مجموعه، کالا یا سرویس مشخص است که در کنار اشاره به برخی مفاهیم، گاهی ویژگی‌ها و  هویت یک سازمان یا کالا را نیز بازمی‌نمایاند. لذا شرکت نانو پرداز اقدام به طراحی لوگو وآرم برای شرکت ها و سازمان ها برای هویت بخشیدن به آن ها نموده است.