برد تایمر اجاق گاز ساده

برد تایمر اجاق گاز ساده

مدار اجاق گاز شامل سه مدل NPJGS-O1 و NPJGS-O2 و NPJGS-O3 می باشد.
این مدار تایمر دیجیتال اجاق گاز می باشد که قادر است زمان پخت را نمایش دهد. نمایشگر به رنگ های مختلف قابل سفارش می باشد و از جمله قابلیتهای دیگر مدار می توان به موارد زیر اشاره نمود.
. کلید های لمسی و یا معمولی به سفارش مشتری
. انواع رنگ های نمایشگر به سفارش مشتری
. قفل کودک
. قطع کن گاز در مدل NPJGS-O3 برای تمام شعله ها به صورت  تک به تک
. و قابلیت هایی که در جلسات حضوری  قابل توضیح و ارایه می باشد ؛ به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت قادر به بیان آن در این متن نمی باشیم.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.

 

08