سیستم کلید الکترونیکی برای انواع درب Electronic Keys system for security doors

سیستم کلید الکترونیکی برای انواع درب Electronic Keys system for security doors

این سیستم قادر است توسط اپلیکیشن موبایل قفل درب منزل یا هر محلی را باز و بسته کند. همچنین می توان توسط تنظیمات مختلف قابلیت های دیگر مدار را نیز فعال نمود. از جمله قابلیت ها :
  • باز و بسته شدن درب با دور و نزدیک شدن به آن
  • گزارش ورود و خروج افراد به محل
  • هشدار خطر در صورت دستکاری سیستم
  • امکان تنظیم سیستم برای  باز و بسته شدن درب،  در ساعات خاص
  • امکان استفاده از هردو حالت کلید مکانیکی یا کلید الکترونیکی
  • و …