تجهیزات پزشکی Medical equipment

تجهیزات پزشکی Medical equipment

با توجه به فعالیت شرکت نانو پرداز در زمینه های مختلف توانایی طراحی مدارات الکترونیکی تجهیزات پزشکی را نیز دارا می باشد و پذیرای سفارشات مشتریان گرامی در این زمینه می باشد.