کنترل نور پردازی پیکسلی Pixel Lighting Control

کنترل نور پردازی پیکسلی Pixel Lighting Control

این مدار قادر است چنانچه در نور‌پردازی ها مورد  استفاده قرار گیرد شکل ها و ویژوآل های مختلف  را نمایش دهد و جلوه های نوری زیبایی ایجاد نماید .در نوعی از این مدار نیز می‌توان قابلیت نوشتاری افزود به این نحو که بر روی ساختمان ویا دیوار محل مورد نظر علاوه بر نقوش زیبا جملاتی تبلیغاتی و یا توضیحی نیز پخش نماید .این مدار به صورت سفارشی تولید شده و مطابق سفارش مشتری ساخته می شود.

led-strip-rgb


about-us

 

maxresdefault