حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با چندین ایده نو در سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در نمایشگاه بین المللی تبریز پذیرفته شده و غرفه آن از تاریخ  21 لغایت 24 آبان ماه سال 1394 برای مشتاقان و مشتریان گرامی دایر می باشد.