پلاسما ساز و آنتی باکتریال یخچال

پلاسما ساز و آنتی باکتریال یخچال

 این وسیله قادر است با تولید پلاسما محیط را خوشبو و عاری از باکتری نگه دارد به طوری که اگر در داخل یخچال نصب شود مواد غذایی هفت الی ده روز بیشتر عمر می کند.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.