هوشمند سازی آپارتمان BMS

هوشمند سازی آپارتمان BMS

این سیستم با هدف کاهش مصرف انرژی ، افزایش سطح امنیت، ایمنی و اعمال مدیریت بر تمامی اجزای داخل ساختمان در یک واحد مسکونی اجرا می شود. کنترل اجزای مختلف ساختمان برای کاربر از طریق پنل های اتاقی بصورت محلی، از طریق پنل مرکزی و با استفاده از ریموت و از راه دور نیز میسر بوده و بعلاوه کاربر می تواند از طریق تلفن همراه نیز کنترل واحد خود را در دست گیرد. در کنار مزایای سیستم های مدیریت خانگی در کاهش مصرف انرژی و تامین امنیت واحد مسکونی، ساکنان می توانند از مزایای متعدد این سیستم از قیبل ارتباط با اینترنت، استفاده از امکانات صوتی تصویری و کنترل تجهیزات خانگی نیز استفاده نموده و یا با تعریف سناریوهای عملکرد مختلف (مانند سناریوی خواب، عدم اشغال واحد، مسافرت و …) و برنامه ریزی عملکرد اجزا، راحتی و آسایش خود و دیگر ساکنان را برآورده سازند.
سیستم تولیدی شرکت نانو پرداز بدون نیاز به سیم کشی های از پیش تعیین شده قادر به فراهم سازی این امکان می باشد.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.