سیستم کرکره و پرده هوشمند Shutter & curtain smart control

سیستم کرکره و پرده هوشمند Shutter & curtain smart control

این سیستم قادر است با استفاده از میزان نور داخل محیط و خارج محیط وضعیت کرکره را برای تنظیم نور محیط داخل تطبیق دهد و به طور خودکار نور مناسب برای اتاق فراهم کند ، همچنین می توان سیستم را به صورت دستی و کنترل از راه دور تنظیم نمود.
با استفاده از این سیستم باز و بسته کردن کرکره ها دیگر مشکلی برای اعضای خانه نخواهد بود .
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.