سنسور دور موتور Engine RPM sensor

سنسور دور موتور Engine RPM sensor

01235895
این سنسور بر روی اغلب خودرو ها وجود دارد که وظیفه اندازه گیری تعداد چرخش موتور را بر عهده دارد، تراکتور نیز از این قاعده مستثنی نیست . اندازه گیری دور موتور برای بسیاری فرمان های واحد ECU مهم است شرکت نانو پرداز قادر به تولید انبوه این نوع سنسور می باشد.