نور پردازی و رقص نور Lighting & Light dance

نور پردازی و رقص نور Lighting & Light dance

در فروشگاه های بزرگ ، اماکن تجاری و مجتمع های مسکونی ، امروزه از سیستم های تزئینی و جذاب برای جلب مشتری و یا ساکنان بیشتر استفاده می شود . یکی از زیبایی های این اماکن، نور پردازی ها می باشد که امروزه به شیوه های مختلفی گسترش یافته اند .
شرکت نانو پرداز نیز قادر به ارایه و اجرای طرح های مختلف نور پردازی به شیوه های بسیار جذاب می باشد . شرکت های ساختمانی می توانند در این خصوص از مهندسان شرکت نانو پرداز مشاوره دریافت نمایند.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد های الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.