دماسنج دیجیتالی Digital thermometer

دماسنج دیجیتالی Digital thermometer


دمای محیط و دستگاه های مختلف را می توان با این ترموستات کنترل کرد .این مدار قادر به نصب بر روی پکیج ها بوده و به طور بی سیم نیز قابل کنترل میباشد.
این مدار نیاز به سیم کشی ندارد.