برد کولر گازی Air conditioner

برد کولر گازی Air conditioner

سیستم برودت کولر گازی برای عملکرد درست نیازمند مدار الکترونیکی برای تنظیم نگهداشتن دمای اتاق و کنترل کمپرسور ، کنترل پرشر سوئیج ، کنترل شیر برقی ، کنترل فن ، تنظیم دور فن و … می باشد.
مدار الکترونیکی شرکت نانو پرداز قادر به انجام این عملیات بوده و بدین منظور طراحی شده است.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.