برد کولر آبی Water air conditioner

برد کولر آبی Water air conditioner

برد مذکور قابل پیاده سازی بر روی کولر های آبی می باشد که قابلیت کنترل دمای اتوماتیک را داراست.

سایر قابلیت ها سیستم :

دکمه لمسی
نمایش دما
کنترل از راه دور
نمایش ساعت
و …
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.