برد طبخ هوشمند فر برقی NPJGS2000-H

برد طبخ هوشمند فر برقی NPJGS2000-H

این سیستم بر روی فر های برقی قابل نصب است و آن را به یک فر اجاق کامل تبدیل میکند . بدین صورت که کافیست مواد غذایی مورد نظر خود را داخل فر قرار داده و برنامه پخت آن را انتخاب نمایید.
مدار دارای دو برد main board – NPJGS2000M-H و power board – NPJGS2000P  می باشد.
این سیستم قادر است به صورت دیجیتال دما و زمان مورد نیاز پخت را تنظیم نماید همچنین این سیستم با دو حالت لمسی و یا ساده قابل ارایه می باشد پایداری حرارتی خوب و دقت عمل از قابلیت های این سیستم در برابر سایر فر های معمولی می باشد.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.