آبیاری هوشمند اتوماتیک Auto plants care system

آبیاری هوشمند اتوماتیک Auto plants care system

در اغلب باغ ها و باغچه ها آبیاری و نگهداری از گیاهان کاری دشوار و روزانه می باشد و اغلب در این فرآیند هدر روی آب مشهود است . برای حل این مشکل مدار هوشمند شرکت نانو پرداز راه چاره مناسبی می باشد.
این سیستم با توجه به رطوبت و دمای هوا و میزان بارش باران و رطوبت خاک به صورت هدفمند آبیاری نباتات را بدون نیاز به نیروی انسانی و به طور کاملا خودکار انجام می دهد.
این سیستم قابل استفاده در دامداری ها  ،مرغداری ها ،پروش قارچ ،گل خانه ها ،ویلاها ،مزارع و غیره می باشد.
بسته به سفارش و سلیقه مشتری امکانات مختلف بر روی برد الکترونیکی قابل پیاده سازی می باشد.
  • امکان فرمان از راه دور برای مواقع ضروری
  • امکان تنظیم دقیق ساعات و روزهای آبیاری
  • امکان کنترل خروجی ها و ورودی های مدار
  • قابلیت کنترل روشنایی محل
  • مجهز به UPS
  • امکان کار در اماکن فاقد برق

    WS