خدمات

شرکت نانو پرداز در جهت سهولت مراحل تولید اقدام به ارائه مشاوره به مشتریان و راهنمایی در تمامی مراحل طراحی تا تولید نموده است . ارائه مشاوره تلفنی و حضوری و حتی ارایه پیش طرح برای به نمایش در آوردن سفارش مشتریان به وسیله کارشناسان و مهندسان تیم طراحی و فروش صورت می پذیرد تا رضایت هرچه بیشتر مشتریان را جلب نمایند.